Loma-anomus

LOMA-ANOMUS PYHÄN KOULU

Oppilaan nimi  ____________________________________________ luokka _______________                                                                                                  


Anottava loma-aika _____________________________________________________________

    

 

Perustelu _____________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus_____________________________________________________________

Luokanopettajan puolto:                     Puollan                                                  En puolla

päätös:                                              Myönnän                                           En myönnä________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                       

                                        Opettajan/johtajan allekirjoitusOppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. (Perusopetuslaki 35§)

Oppilaan huoltaja vastaa opetuksesta loma-aikana.