Aamu- ja iltapäivätoiminta


Mynämäen kunnassa liikunta- ja nuorisotoimi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa 1. - 2.-luokkalaisille sekä
erityisen tuen piiriin otetuille 3. - 9.-luokkalaisilleToiminnan tavoitteena on tarjota turvallista sekä moni-
puolista toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän. Toiminnan tavoitteena on helpottaa vanhempien työ- ja perhe-
elämän yhteensovittamista.

Hakuaika lv. 2016 - 2017 aamu- ja iltapäivätoimintaan on 1. - 31.3.2016. Haku tapahtuu Wilma-ohjel-
man kautta (Lomakkeet). Wilma-tunnukset toimitetaan uusille 1.-luokkalaisille kouluun ilmoittautumisen yhtey-
dessä. Syksyn koulutulokkaiden Wilma-tunnukset ovat kouluun ilmoittautumisen jälkeen hetkellisesti
poissa käytöstä, mutta toiminnassa jälleen ap/ip-hakuaikana. Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole 
mahdollista, hakulomakkeen voi pyytää sivistystoimistosta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävät maksut 1.8.2016 alkaen:
(kasvatus- ja sivistyslautakunta 9.2.2016 § 4)

Aamutoiminta (klo 07 - 10.15) 50 €/kk
Iltapäivätoiminta (klo 11.30 - 17) 120 €/kk
Kuljetus koulusta iltapäivätoimintaan 50 €/kk
Kuljetus aamutoiminnasta kouluun 116 €/kk

Kesäkuun koulupäiviltä taksa on 2,50 €/aamu ja 6 €/iltapäivä. 
Elokuussa taksa on 22,50 €/aamut ja 54 €/ iltapäivät, mikäli päiviä tarjotaan alle 10. 

Maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta tiedotetaan huoltajia myöhemmin, kun Kuntaliitosta ja Opetus-
hallituksesta tulee tarvittavat ohjeet kunnille. 

Lisätietoja: Anna Salminen, puh. 050 300 2508 sekä kunnan kotisivuilta:
Kuljetusasiat: Minna Heino, puh. 044 783 7286